വിവിധ തരം വായ്‌പകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക

Enquiry Form

വിവിധ തരം വായ്‌പകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുകമുപ്പതോളം പ്രമുഖ പൊതു മേഖല , സ്വകാര്യ, ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകളുടെയും ബാങ്കേതര ഫിനാൻസ് കമ്പനി കളുടെയും അംഗീകൃത കോഓപ്പറേറ്റീവ് അസ്സോസിയേറ്റ് ആണ് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള പൊനോബിസ് ബിസിനസ്സ് ടെക്നോളോജിസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് . കേരളത്തിൽ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ശാഖകളുള്ള ഈ സ്ഥാപനം വിവിധ ബാങ്കുകളിലെ വിവിധ തരം ലോൺ പ്രോഡക്ടകൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും ലോണിനായി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ തരം തിരിച്ചു വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടെയും ലഭിക്കത്തക്ക വിധം യോജിച്ച ബാങ്കുകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. താഴെ കാണുന്ന വിവിധ തരം ലോണുകളുടെ സേവനം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. വായ്‌പകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ പേര് , വയസ് , മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി, സ്ഥലം, ജില്ല, ജോലി, ഏതുതരം വായ്‌പ്പ, തുക എന്നിവ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക...

വായ്‌പകൾ .

1 വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ്പ

2 . വ്യക്തിഗത വായ്പ്പ.

3 . ബിസിനസ്സ് ലോൺ

4 . ലോൺ എഗൈൻസ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി

5 . ഭവന വായ്പ്പ

6 ന്യൂ കാർ ലോൺ

7 . യൂസ്ഡ് കാർ ലോൺ

8 . കാർ റീ ഫിനാൻസ്

9 . കൊമേർഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ലോൺ

10 . കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ് മെന്റ് ലോൺ

11 . ഹെൽത്ത് കെയർ എക്യുപ് മെന്റ് ലോൺ


Call : 9995781867

Mail : totalrealkeralaidk@gmail.com

** വായ്‌പകൾ നൽകുന്ന ബാങ്കുകളുടെ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം.