HOME INSURANCE

Enquiry Form

HOME INSURANCEനിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീടും സുരക്ഷിതമാണോ .....? നിങ്ങളുടെ വീടിനോ വീട്ടുപകരങ്ങൾക്കോ അപ്രതിക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ ....? ബജാജ് അലിയാൻസിന്റെ " മൈ ഹോം ഓൾ റിസ്ക് " ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ പോളിസി എടുത്ത് നിങ്ങളും കുടുംബവും സുരക്ഷിതരാകൂ.

ALSO AVAILABLE :-

** TRAVEL INSURANCE

** HEALTH INSURANCE


Call : 08547401867

Mail :08547401867